Joaquim Carbó
 
Setanta anys, un centenar de títols, un milió d'exemplars.
Actualització i adaptació del llibre coeditat l'any 2002 per diverses editorials
 ÍNDEX:
  • Coberta
  • Pròleg
  • Justificació
  • La conversa
  • Els llibres d'un en un
  • Bibliografia
  • Apèndix
  • Vincles
-
 NOVETATS:
 

www.joaquimcarbo.net - © Joaquim Carbó - Bústia per a comentaris